Fremtidens robotteknologi!


Vision

Hvis en robot skal kunne indjustere sig selv uden brug af fysisk kontakt med omverdenen, skal den benytte vision, ligesom den benytter vision til at positionere sig med.

InventorSoft har udviklet et kamerabaseret (USB/Firewire) visionsystem, der kan positionere en robot i (x,y,z) planet, og samtidig give de nødvendige vinkler af en robotarm.

Systemet bygger på genkendelse af geometriske figurer, der gør det muligt at positionere sig.

Systemet kan opdatere positionen 30 gange i sekundet.
Det er derfor ikke nødvendigt at kalibrere et system v.h.a. fysiske kontakter eller lignende.

Selv under meget svage lysforhold - eller i stærkt sollys er det muligt for systemet at opdatere en robot.

Forskellige softwarefiltre kan adderes på run-time tidspunktet afhængig af de faktiske lysforhold.

Systemet er opbygget som et generelt system, der kan tilpasses alt fra almindelige xyz borde til avancerede robotter.

Vision systemet fra InventorSoft har en meget høj præcision - bedre end 0.1 mm.

Systemet bygger på matematiske modeller, der beregnes hurtigt og effektivt.
De matematiske beregningsenheder er modulære - og kan derfor udvides efter behov

Robotter

InventorSoft leverer gerne hele styringssystemer til robotter.

InventorSoft fremstiller den nødvendige micro-controller baseret elektronik til styring af robotter og xyz - borde.

Kommunikationen til styringssystemet kan, afhængigt af behovet, være:

Derudover kan egentlige PC styringssystemer leveres, igen baseret på

Styringssystemerne kan opbygges med micro server / client arkitektur.