Produktudvikling


Kvalitet i produktudviklingen

For InventorSoft er produktudvikling ikke kun et spørgsmål om hardware og software. InventorSoft benytter integreret produktudviklingsmetoder (IP) for at sikre at produktet er produktionsmodent og optimeret, når det sættes på markedet.

Grundideen i integreret produktudvikling er at opnå det bedste samspil mellem

Samtidig opnås at der indføres forskellige fase inddelinger i et projekt.

InventorSoft er aktiv partner fra projektets start:

OOAD-UML

Softwareudvikling hos InventorSoft er baseret på Objekt Orienteret Analyse og Design (OOAD) med brug af UML (Unified Modelling Language).
Den objektorienteret udviklingsmodel er indpasset i IP modellen fra fase 0 til fase 5.
UML sikrer i meget høj grad en fælles forståelse af problemområdet mellem udvikler og kunde.

Programmering

Afhængig af behovet - afdækket i analysefasen- programmeres systemerne i C++, C# .NET eller java.
Brugen af den objektorienteret metode sikrer at der ikke på noget tidspunkt "låses" for nye features i et system. På den måde sikres at markedsændringer kan afspejles øjeblikkeligt i et system.

Test

InventorSoft lægger meget vægt på test:
Med den objektorienteret metode opnås indkapslede moduler, der kan testes særskilt.
Derudover gennemføres altid samlet systemtest.

Dokumentation

Med i et vellykket produktudviklingsarbejde er altid dokumentation.
InventorSoft lægger betydelig vægt på denne fase af et projekt - en klar og fyldestgørende dokumentation.
Dokumentation indeholder altid som minimum: Hvis udviklingsforløbet indeholder en fuld IP model, vil dokumentationen selvfølgelig også indeholde marketing, produkt samt produktionsdokumentation.