Firmaprofil


Innovativ partner


InventorSoft er en innovativ partner i udvikling af systemer, der bygger på hardware såvel som software.
På hardware såvel som på softwaresiden arbejder vi udelukkende med nyeste grundprodukter og teknologier.
Ved brug af integreret produktudvikling sikres det korrekte samspil med afsætningsmarkedet.

InventorSoft yder gratis rådgivning og projektoplæg.

Kerneområder


InventorSoft's kerneområder er:
  • udvikling af elektroniske systemer
  • udvikling af hardware og software til embedded systemer
  • udvikling af PC baseret styringssoftware
  • udvikling af server/client løsninger
  • udvikling af robotstyring samt visionsoftware
  • udvikling af databaseløsninger
  • udvikling af informationssystemer
  • udvikling af mobile løsninger

Vision


InventorSoft's vision er:

Strategi


InventorSoft's strategi er: