Produktion


Hardware produktion

Som en naturlig forlængelse af et produktudviklingssamarbejde kan dette afsluttes med en egentlig produktion af hardware.
InventorSoft varetager produktionsforberedelsen og selve produktionen inklusiv sluttest af elektroniske produkter.